การขอแจ้งจบระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหงและใบคำร้อง ปีการศึกษา 2563

(19 - 31 เมษายน 2564)

           สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาแล้วต้องการจะแจ้งขอจบการศึกษา สามารถทำผ่านขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษาผ่านทางไปรษณีย์ได้เลยตามรายละเอียดด้านล่างนี้

1. การขอแจ้งจบระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ม.รามคำแหง อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1208 (คลิก)

2. ใบคำร้องแจ้งจบอนุปริญญา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ทางไปรษณีย์) คลิก

3. ใบคำร้องแจ้งจบ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ทางไปรษณีย์) คลิก

กรณีที่นักศึกษาทำใบเสร็จลงทะเบียนหาย สามารถปริ้นได้ที่ระบบ e-service ได้ทุกภาคการศึกษา https://beta-e-service.ru.ac.th